Tillsammans är nyckeln till vår framgång

03 mars 2023

Ett av de mest ambitiösa projekten i norra Sverige just nu är bygget av Northvolt Ett i Skellefteå. Batterifabriken kommer att producera batterier med det lägsta koldioxidavtrycket i världen, och Titan kommer att vara en del av den resan.

– Vi bygger för närvarande Revolt 01-byggnaden, mer specifikt byggnadsstrukturen. Titans styrka i det här projektet är att vi arbetar som ett team i en multinationell miljö och kan utifrån givna förutsättningar tillämpa bästa praxis. Med stor erfarenhet och kunskap är Titan-teamet överlägset bäst på området, säger Nicolas Bravo, Project Manager.