Titan konstruktion

Ny terminal för Catena

Ny terminal för Catena

Titan Konstruktion har fått i uppdrag av Catena att iordningsställa en terminal åt Catenas hyresgäst Kyl & Frys Terminalen. Projektet är omfattande och beräknas vara färdigställd 2021.

Whether you are looking for a manufacturing partner for a new project or a secondary supplier to provide additional capacity, we are here for you.