titan serverhall

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vi löser de svåraste utmaningarna inom olika typer av byggprojekt. Våra arbetsledare och projektingenjörer skräddarsyr team som levererar på högsta nivå. Vi utmärker oss genom våra hantering av komplexa projekt och totalentreprenader. Nedan kan du läsa mer om våra verksamhetsområden.

TOTALENTREPRENAD

De flesta uppdrag vi tar på oss handlar om helheten, vi är med från start till mål. Vi utför totalentreprenader inom industribyggnationer, kontor, bostäder och datacenter. Vår spetskompetens inom just datacenter har vi fått genom att verka i en region som lämpar sig för dessa. Vår kunskap i kombination med vårt kalla klimat samt hållbar och prisvärd energiproduktion har bidragit till att några av världens största bolag har valt att jobba med oss.

KOMPLEXA PROJEKT

Vissa projekt kräver ibland lite mer av oss som leverantörer. Det kan handla om specifika önskemål eller komplexa konstruktionslösningar. Det innebär att vi måste kunna tillhandahålla specialistkompetens och erfarna projektledare som kan samordna arbetet. Det här är något som vi är bra på. En förutsättning för att klara av de svåraste utmaningarna är starka partnerskap genom vilka vi säkrar ett långsiktigt värdeskapande. Vi strävar efter att nå bästa resultat vid varje givet tillfälle, därför väljer vi att ha nära samarbeten med våra kunder och underleverantörer.

MARK & ANLÄGGNING

Både som total- och underentreprenör utför vi olika typer av projekt inom mark och anläggning. I våra team finns medarbetare med 40 års erfarenhet av varierande typer av anläggningsarbete vilket gör att vi kan garantera bästa finish på jobbet vi utför. Under våra år i branschen har vi varit delaktiga i ett flertal storskaliga projekt, med uppdragsgivare inom både privat och offentlig sektor.

LOGISTIK

Logistikhantering handlar enkelt uttryckt om att material och människor ska kunna transporteras på ett tryggt och säkert sätt på en byggarbetsplats. I verkligheten är logistikprocessen långt mer komplicerad än så och kräver människor med stor kunskap och erfarenhet. Vi planerar våra projektstadier i förväg och gör fullständiga inventeringar av de material och verktyg som krävs. En stor del av komplexiteten ligger i alla försörjningsströmmar som ska länkas samman. Vi vet att planeringen, implementeringen och kontrollen över resurserna och människorna i ett byggprojekt är av största vikt och kan öka både effektiviteten och produktiviteten, vilket har en positiv inverkan på kostnad och tid. God logistikhantering gör att nödvändiga arbetsinsatser utförs utan förseningar orsakade av uteblivet material. Den skapar också förutsättningar för säkra transportvägar för alla dem som tar sig fram på platsen med fordon eller till fots.

Hos oss är en logistikchef ansvarig för hela logistikkedjan. Det ansvaret innefattar samordning av arbetslaget, material och utrustning på byggarbetsplatsen. Arbetet sker i ett nära samarbete med projektplanerare, den kommersiella ledningen och byggchefen för att säkerställa att alla aktiviteter är korrekt samordnade i hela projektet. Logistikarbetet innebär att vi har kontroll över materialet. Hur det levereras, lossas och vilka typer av mekanisk utrustning, så som kranar och hissar, som krävs. Logistiken inkluderar också byggarbetsplatsens vägar, baracker, stängsel, skyltning och under vintertid snöröjning.

Effekterna av vår logistikhantering bidrar till att leveranser kan tas emot och hanteras omgående, tidsplaner hålls inom givna ramar, kostnadsbesparingar, minskat avfall, riskminimering av materialskador och att våra byggarbetsplatser kan hållas säkra, rena och mobila.