Titan konstruktion

Titan konstruktion expanderar

Titan konstruktion expanderar

Titan Konstruktion inleder nu en kraftig expansion där man förstärker företaget med specifika kompetenser inom en rad verksamhetsområden. Detta för allt från spjutspetskompetens inom datahallar, till logistik samt komplexa projekt med omfattande projektledning. Syftet med denna satsning är att kunna vara det naturliga valet för den historiska satsning som nu sker i Norr- och Västerbotten.

Whether you are looking for a manufacturing partner for a new project or a secondary supplier to provide additional capacity, we are here for you.