Månadens säkerhetspris

Månadens säkerhetspris

08 juli 2024

Sedan förra månaden har vi infört Titans Säkerhetspriser, som varje månad kommer att uppmärksamma ett företag och en individ som har visat exceptionellt engagemang för säkerhet.

För juni 2024 går Säkerhetspriset för företag till Taktema för bästa säkerhetsrutiner. Dessutom tilldelas Wojciech Bara från MKKB Invest det individuella Säkerhetspriset för sina enastående insatser för säkerheten på site.

Titan riktar ett stort tack till Taktema och Wojciech för deras engagemang för att förbättra arbetsplatssäkerheten. Ert hårda arbete och exemplariska säkerhetsrutiner uppskattas mycket. Fortsätt det utmärkta arbetet!

Vi ser fram emot att tillkännage mottagarna av julis Säkerhetspriser i början av augusti.