Ny terminal för Catena

Ny terminal för Catena

15 april 2021

Titan Konstruktion har fått i uppdrag av Catena att iordningsställa en terminal åt Catenas hyresgäst Kyl & Frys Terminalen. Projektet är omfattande och beräknas vara färdigställd 2021.