bygge

Titan konstruktion expanderar

01 mars 2022

Titan Konstruktion inleder nu en kraftig expansion där man förstärker företaget med specifika kompetenser inom en rad verksamhetsområden. Detta för allt från spjutspetskompetens inom datahallar, till logistik samt komplexa projekt med omfattande projektledning. Syftet med denna satsning är att kunna vara det naturliga valet för den historiska satsning som nu sker i Norr- och Västerbotten.