Titan Konstruktion levererar en vädertät byggnad till en ny industrianläggning i Skellefteå

Titan Konstruktion levererar en vädertät byggnad till en ny industrianläggning i Skellefteå

27 juni 2024

Titan Konstruktion har med framgång genomfört en viktig del av ett projekt för en ny industrietablering i Skellefteå. Vid sitt färdigställande kommer byggnaden, som Titan levererat en vädertät stomme till, att vara en central del av en ny fabrikslokal. Arbetet involverade bland annat stålkonstruktioner och beklädnad för att säkerställa att byggnaden är vädertålig. Detta banar väg för nästa steg vilket är gjutningen av de invändiga plattorna.

-Projektet innebar flera utmaningar, till exempel att täta byggnaden helt innan plattorna gjuts. I och med väderförhållandena i norra Sverige, samt risken för smältande is under våren, behövde vi agera snabbt utan att kompromissa med kvaliteten på slutprodukten eller säkerheten för våra medarbetare. Projektet gav oss möjlighet att visa vårt engagemang och vår kapacitet för att leverera ett högkvalitativt resultat under utmanande omständigheter, säger Nicolas Bravo, Lead Project Manager på Titan Konstruktion.

Byggnaden ligger i ett nytt industriområde i Skellefteå och kommer att bli en viktig del av kundens produktionslinje. Titan använde hela 3 500 ton stål under arbetet som varade i två månader och tre veckor.

-Att bygga starka relationer med varje kund är en hörnsten för att kunna leverera kvalitet med effektivitet. När alla känner sig uppskattade och inkluderade kan vi dela idéer, expertis och erfarenheter mer öppet. Även om det oväntade alltid sker så tror vi på kraften i gemensam problemlösning. Vi kan ställas inför plötsliga utmaningar, men när de dyker upp tar vi oss an dem tillsammans, säger Nicolas Bravo.

Sedan 2021 har Titan genomfört flera projekt för kunden i fråga. Titan har till exempel lett arkitektarbetet med kundens återvinningscentral som kommer att anslutas till den nya byggnaden.

-Vi har hittat bra kemi och de litar på vår expertis och ledarskap för komplexa industriprojekt. Nu ser vi fram emot att fördjupa vårt samarbete med fler CSA-projekt, det vill säga civila, strukturella och arkitektoniska, säger Nicolas.

Nästa steg för Titan Konstruktion är att börja gjuta plattorna inne i industribyggnaden. Det är planerat till sommaren 2024 och beräknas vara klart om två månader.

-Precis som med stommen går gjutningsprocessen helt enligt plan. På Titan vill vi tacka våra partners CSK, EVKA, Titan INFRA och PRIMEKSS för deras fantastiska arbete, avslutar Nicolas.