Titan Konstruktion stärker sin ledningsgrupp genom nytt samarbete.

Titan Konstruktion stärker sin ledningsgrupp genom nytt samarbete.

26 oktober 2022

Joakim Lundgren, professor vid LTU går in som senior rådgivare på Titan Konstruktion. I en tid där omställningen till ett fossilfritt samhälle är av enorm betydelse, kommer samarbetet innebära att det Luleåbaserade företaget kan ta sig an projekt med höga krav på miljömässig hållbarhet.

Joakim Lundgren har ett stort intresse för hållbar utveckling inom många områden. Forskningen är främst inriktad på energisystem och utveckling av olika framtida energiprocesser och hur dessa kan bidra till en framtida hållbar, fossilfri ekonomi. Han är för närvarande biträdande direktör för CH2ESS (Center for Hydrogen Energy Systems Sweden), en ny forsknings- och kunskapssatsning vid LTU med fokus på fossilfri vätgas för användning i industriella processer och energisystem, och som drivs i nära samarbete med svensk industri och kommuner.

Titan Konstruktion har expanderat i snabb takt sedan starten 2016. Med internationella samarbeten, spetskompetens inom komplexa projekt och som specialister på avancerad entreprenad är Titan konstruktion nu redo att klättra ytterligare inom branschen, som utmanas av allt högre hållbarhetskrav. Med Joakim Lundgren som senior rådgivare kan Titan konstruktion nu stärka sin position och ligga i framkant när det kommer till den nya utvecklingen inom byggbranschen.

”Jag hoppas kunna vara en viktig katalysator i arbetet med att hitta nya hållbara affärsmöjligheter och skapa innovativa projekt som i en förlängning kan innebära en stor positiv inverkan på vårt samhälle” säger Joakim Lundgren.

Samarbetet innebär stora möjligheter för Titan konstruktion som även planerar att utöka sitt affärsområde till norra Europa.