SPONSRING

SPONSRING

Behöver er klubb eller förening sponsring går det bra att göra en ansökan i formuläret längre ner på sidan.

För samhälle och framtida generationer

Vi stöttar gärna initiativ och aktiviteter som går i linje med våra kärnvärden och som lägger god grund för människors utveckling och välmående. Vi ger plats åt idrott, hälsa, milö och mångfald i vårt sponsringsurval. Målet är att våra bidrag ska främja en sund, jämställd och hållbar utveckling.

*” anger obligatoriska fält

Kort presentation av er.
Kort motivering varför ni vill att Titan ska sponsra er.