Titan konstruktion expanderar

Titan Konstruktion inleder nu en kraftig expansion där man förstärker företaget med specifika kompetenser inom en rad verksamhetsområden.